E-Commerce

E-commerce w Bułgarii jest regulowana przez kilka różnych przepisach: Electronic Commerce Act, ustawy o ochronie konsumentów, ustawy o handel, ustawy o ochronie danych osobowych.

Przepisy te nakładają na przedsiębiorców, którzy oferują swoje produkty online, obowiązek dostarczenia konsumentom określonej obowiązkowej ilości informacji o produkcie lub usłudze, ewentualnych gwarancji produktu, informacji o przedsiębiorcy, jego ogólnych warunkach.

Ustawa o handlu elektronicznym umożliwia przedsiębiorcom swobodne wysyłanie wiadomości handlowych do osób prawnych, chyba że zadeklarowały, że nie chcą ich otrzymywać. Jednak prawo bułgarskie zabrania wysyłania wiadomości handlowych do konsumentów bez ich uprzedniej zgody.

W zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorcy internetowi mogą zachować informacje lub uzyskać dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu konsumenta, ilekroć przekażą konsumentom w sposób jasny i pełny informacje o tożsamości i danych kontaktowych administratora oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciela administratora, cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania. Przedsiębiorcy muszą również przez cały czas zapewniać konsumentom możliwość otrzymywania informacji dotyczących ich danych, które przechowuje przedsiębiorca.