Dla kogo

Bułgaria znajduje sie w jednej z najkorzytniejszych lokalizacji w UE pod względem prowadzenia biznesu.

Bułgaria jest członkiem Unii Europejskiej (UE), NATO i WTO.

Ranking światowy

Gospodarka Bułgarii zajmuje 45. miejsce w rankingu globalnej konkurencyjności według Światowego Forum Ekonomicznego (CIF) (2020), który stawia gospodarkę tego kraju w czołówce innych krajów bałkańskich.

Bułgaria utrzymuje czołowe pozycje w corocznym rankingu Doing Business prowadzonego przez Bank Światowy..

W swoim 2014 Global Services Location Index™ A.T. Kearney plasuje Bułgarię na 9. miejscu w rankingu i na 1 miejscu docelowym w Europie Wschodniej pod względem świadczenia usług outsourcingowych, w tym usług i wsparcia IT, centrów kontaktowych i wsparcia zaplecza.

Bułgaria zajmuje czołowe miejsca w Europie pod względem prędkości internetu w największych miastach.

Zalety położenia geograficznego

Bułgaria ma strategiczne położenie geograficzne – znajduje się w centrum Półwyspu Bałkańskiego i tylko 3 godziny lotu ze wszystkich głównych miejsc w Europie, Rosji i regionie Morza Śródziemnego. Strategiczne położenie określa jego bliskość geograficzną i łatwy dostęp do krajów Europy Środkowej i Zachodniej oraz umożliwia płynne połączenia między głównymi ośrodkami gospodarczymi. Przez kraj przebiega pięć paneuropejskich korytarzy, łączących Europę Północną z Bliskim Wschodem i Afryką Północną. Dzięki swojemu położeniu Bułgaria zapewnia bezpośredni dostęp nie tylko do rynku europejskiego, ale także do innych kluczowych rynków, takich jak Turcja, Bliski Wschód i rynek północnoafrykański.

Stabilna waluta i przyszłe przyjęcie EUR

Bułgaria posiada stabilną walutę – lew bułgarski (BGN), który został powiązany z euro na poziomie 1,96.

Ponadto należy zauważyć, że Bułgaria znajduje się w ERM-II od 10 lipca 2020 r., co jest ważnym krokiem w kierunku przyjęcia waluty euro.

Korzystne podatki

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Bułgarii wynosi 10%. Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 10%, stawka ryczałtowa. Branże na obszarach o wysokim bezrobociu otrzymują 0% stawkę podatku. Stopa opodatkowania dywidendy wynosi 5%.

  • Stawka VAT wynosi 20%
  • W Bułgarii obowiązuje ponad 60 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Sprzyjające otoczenie biznesowe

Poza wymienionymi, istnieje wiele innych czynników przyczyniających się do rozwoju otoczenia biznesowego w Bułgarii, takich jak:

  • stabilny wzrost gospodarczy i otoczenie makroekonomiczne – wzrost realnego PKB kraju w 2019 roku szacowany jest na 3,7% według Raportu Gospodarczego Komisji Europejskiej. Pod względem stabilnego otoczenia makroekonomicznego Bułgaria ma na koniec 2019 r. dług publiczny na poziomie 20,2% PKB;
  • niskie koszty założenia spółki i szybki proces rejestracji – wymagany kapitał do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) w Bułgarii wynosi 2 BGN (1 EUR). Proces rejestracji wynosi od 1 do 3 dni roboczych;
  • Bułgaria ma jeden z najbardziej konkurencyjnych kosztów pracy w Europie Środkowo-Wschodniej;
  • korzystne czynsze biurowe i niskie koszty mediów. W Bułgarii koszt energii elektrycznej dla użytkowników przemysłowych wynosi 70% średniej europejskiej;
  • wysoko wykwalifikowane zasoby ludzkie – siła robocza jest dobrze wykształcona, wysoko wykwalifikowana i wielojęzyczna. 60 000 studentów rocznie kończy 51 uczelni. 98% uczniów szkół średnich uczy się języka obcego (najczęściej angielskiego), a 73% drugiego języka (głównie niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego).

Atrakcyjne miejsce dla braży IT

W ostatnich latach Bułgaria zbudowała reputację atrakcyjnego miejsca docelowego IT, głównie do tworzenia oprogramowania, tworzenia centrów nearshore i outsourcingu procesów biznesowych. Niektóre z międzynarodowych organizacji IT działających w Bułgarii to firmy takie jak: HP, SAP, Microsoft, VMware i inne.

Niektóre z głównych czynników przyciągania międzynarodowych inwestycji informatycznych w Bułgarii to zaawansowana infrastruktura informatyczna, wielojęzyczni i wysoko wykwalifikowani specjaliści technologiczni, a także inicjatywy rządowe w dziedzinie technologii cyfrowej (na przykład program krajowy „Cyfrowa Bułgaria 2025”).

Spełnienie wymagań rynku IT odnośnie wykwalifikowanych specjalistów jest zapewnione dzięki wdrożeniu programów nauczania skoncentrowanych na ICT w bułgarskich szkołach średnich, popartych solidnym przygotowaniem językowym, z dużą liczbą uniwersytetów oferujących programy związane z ICT oraz szereg certyfikatów ICT za pośrednictwem programów wdrożonych w kraju.