Co warto wiedzieć przed rejestracją spółki w Bułgarii!

Bez kategorii

 

 

Dlaczego warto inwestować w Bułgarii?

Bułgaria znajduje się w jednej z najkorzystniejszych lokalizacji w UE i ma strategiczne położenie geograficzne – znajduje się w centrum Półwyspu Bałkańskiego i tylko 3 godziny lotu ze wszystkich głównych miejsc w Europie, Rosji i regionie Morza Śródziemnego.  Dzięki swojemu położeniu Bułgaria zapewnia bezpośredni dostęp nie tylko do rynku europejskiego, ale także do innych kluczowych rynków, takich jak Turcja, Bliski Wschód i rynek północnoafrykański, ma dobrze rozwiniętą sieć dróg, a dużą rolę odgrywa transport morski i lotniczy. Jest członkiem ONZ, NATO, WTO i Unii Europejskiej (UE), a jako jej członek wszystkie jej przepisy mają zastosowanie. Bułgaria utrzymuje czołowe pozycje w corocznym rankingu Doing Business prowadzonego przez Bank Światowy.

W ostatnich latach Bułgaria zbudowała reputację atrakcyjnego miejsca docelowego IT, głównie do tworzenia oprogramowania, tworzenia centrów nearshore i outsourcingu procesów biznesowych. Niektóre z międzynarodowych organizacji IT działających w Bułgarii to firmy takie jak: HP, SAP, Microsoft, VMware i inne. Niektóre z głównych czynników przyciągania międzynarodowych inwestycji informatycznych w Bułgarii to zaawansowana infrastruktura informatyczna, wielojęzyczni i wysoko wykwalifikowani specjaliści technologiczni, a także inicjatywy rządowe w dziedzinie technologii cyfrowej (na przykład program krajowy „Cyfrowa Bułgaria 2025”).

W konsekwencji bardzo niskich stawek podatkowych oraz dodatkowych udogodnień dla inwestorów, jakie oferuje Bułgaria, stanowi ona realną alternatywę dla państw Europy Zachodniej, w której niejednokrotnie są bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie rejestracji spółek. Kusi również niskimi cenami tamtejszych nieruchomości, jak i inwestycje w lokalne winnice. Dzięki stosunkowo niewielkiej odległości z Polski możliwe jest bezproblemowe oraz uzasadnione rynkowe przeniesienie faktycznego biznesu na teren Bułgarii bez naruszania klauzuli o unikaniu opodatkowania.

 

Jaki rodzaj spółki wybrać?

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD lub jej jednoosobowa wersja – EOOD) to najpopularniejsza organizacja biznesowa w Bułgarii, może być założona jako EOOD – podmiot komercyjny z ograniczoną odpowiedzialnością z tylko jednym (jedynym) ograniczonym udziałowcem, a OOD jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością składającą się z dwóch lub więcej ograniczonych interesariuszy. Kapitał wynoszący 2 BGN, który można podzielić na minimalne części nominalne po 1 BGN każdy. Jeżeli spółka jest zarejestrowana z wyższym kapitałem, co najmniej 70% powinien on zostać wpłacony przed rejestracją spółki, a resztę kapitału w ciągu 2 lat od rejestracji. Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału zakładowego.

Spółka akcyjna (AD) może być założona przez jedną lub więcej osób fizycznych, lub prawnych, taką spółkę można założyć z kapitałem w wysokości 50.000 BGN, o minimalnej wartości nominalnej 1 BGN. W momencie zakładania spółki udziały w kapitale muszą być subskrybowane, a przynajmniej 25% wpłaconych, pozostałą część kapitału w ciągu 2 lat od założenia. Spółkę można założyć w dwóch strukturach zarządzania — system jednostopniowy (Rada Nadzorcza) oraz system dwustopniowy (Rada Nadzorcza i Zarząd). Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału zakładowego.

Spółka komandytowa (KD) stanowi umowę spółki na prowadzenie działalności gospodarczej pod wspólną firmą, może być założona przez minimum dwóch partnerów i istnieją jej dwie kategorie: 1- minimum dwóch wspólników (komandytariuszy), którzy odpowiadają wobec wierzycieli w sposób ograniczony do wysokości umówionej raty, 2- komplementariusz, który nie ma ograniczenia odpowiedzialności.

Spółkę jawną (SD) mogą założyć minimum dwie osoby (pod wspólną nazwą handlową), nie wymaga minimalnego kapitału zakładowego, a wszyscy wspólnicy spółki ponoszą odpowiedzialność swoim majątkiem (współdłużnicy), natomiast każdy wspólnik odpowiada indywidualnie, subsydiarne co oznacza, że nie ma ograniczenia co do zobowiązań.

Spółka komandytowo-akcyjna (KDA) to połączenie spółki akcyjnej i spółki komandytowej, musi mieć co najmniej trzech komandytariuszy wybranych przez komplementariuszy spośród subskrybentów. W S.K.A. spotkamy dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze, ci ostatni ponoszą odpowiedzialność tylko za zobowiązania spółki.

Jeżeli chodzi o prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to każda osoba fizyczna posiadająca zdolność prawną, której miejsce zamieszkania znajduje się w Bułgarii, może zarejestrować taką działalność, a nazwa handlowa jednoosobowego przedsiębiorcy obejmuje bez skrótów imię oraz nazwisko tej osoby lub patronimizm, pod którym jest powszechnie znana. Osoba fizyczna ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania swoim majątkiem.

Jakie spółki mogą być zarejestrowane w Bułgarii?

Istnieje pięć głównych form podmiotów komercyjnych, które można założyć w Bułgarii:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (OOD albo EOOD);
  • spółka akcyjna (AD);
  • spółka komandytowa (KD);
  • spółka jawna (SD);
  • spółka komandytowo-akcyjna (KDA).
  • jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeżeli, jesteś zainteresowany założeniem spółki w Bułgarii, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.